Pikapäevarühm

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste õpiülesannete täitmisel, suunamist huvialategevustestes ning huvide arendamisel ja õpilase õigeaegset invatranspordi peale saatmist.

Rühmad moodustatakse kahe või enama klassi õpilastest. Rühmade suuruseks on 6-24 õpilast. Arvestatud on laste vanust ja koolitüüpi, kus laps õpib.

Rühmade tööaeg on kell 12.30 - 17.00.