Eripedagoog

Eripedagoog .....

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on õpilase arengu toetamine ja suunamine, lähtudes õpilase eripärast ja arengupotentsiaalist ning arvestades õppekava nõuete ja võimalustega.

Koos aineõpetajaga selgitab välja, millised on lapsele kõige omasemad õppimisviisid. Eripedagoog kasutab erinevaid õpilase motiveerimise võtteid, seostab aineõpetuse igapäevaelu ja väärtustega. 

Vastuvõtt .....

Vastuvõtt vanematele ....

 


Kontakt: