Pikapäevarühma päevakava

Kellaaeg Tegevus
12.30 Pikapäevarühmad alustavad tööd, õpilaste kogunemine
13.00 - 15.00 Vaba aeg (osavõtt huviringidest, töökasvatuslik tegevus, vajadusel koduste ülesannete õppimine, õppekäigud jm)
15.00 Õhtuoode
15.30 - 17.00 Vaba aeg (osavõtt huviringidest, töökasvatuslik tegevus, vajadusel koduste ülesannete õppimine, õppekäigud jm)
17.00 Pikapäevarühmad lõpetavad töö