Logopeed

Oma mõtete edasi andmiseks või teiste poolt meile öeldu-kirjutatu mõistmiseks me peame suhtlema, nii suulise kui kirjaliku kõne kaudu. Suhtlus võib olla häiritud või raskendatud väga erinevatel põhjustel.

Logopeedi tööks on õpilase kõnearengupuuete väljaselgitamine, kõne loome- ja mõistmisoskuste kujundamine ning arendamine.

Vastuvõtt toimub kabinetis 255.

Logopeed Juta Hinno

T: 08.30 - 13.00
K: 08.30 - 14.30

juta.hinno@tondi.edu.ee 

Logopeed Sirly Eelmets

E: 8.30-14.50
N: 8.30-14.50
R: 8.30-14.10

sirly.eelmets@tondi.edu.ee

Logopeed Kristi Käärik

kristi.kaarik@tondi.edu.ee

Lapsevanematel palun kohtumine eelnevalt kokku leppida.