Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja kt. Külli Samarüütel

Sotsiaaltöötaja põhieesmärk on kooli sotsiaaltöö korraldamine. Toetada õpilase elu- ja õppekorralduslikku toimevõimekust.

Sotsiaaltöötaja:

  • hindab abivajaduse koostöös eriala- ja tugispetsialistidega;
  • aktiveerib tugivõrgustiku;
  • informeerib abi- ja nõustamisvõimalustest;
  • korraldab ja teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega (teenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, kohaliku omavalitsuse üksus jne);
  • nõustab ja juhendab sotsiaalhoolekande küsimuste korral;
  • nõustab ja abistab sotsiaalabi dokumentide ja taotluste täitmisel ja vormistamisel.

Kontakt: 
E-post: sotsiaaltootaja@tondi.edu.ee

Tel. 6555 243

Tööajad: esmaspäev - reede


Kohtumised eelnevalt kokku leppida.