Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja Katrin Baltmischkis

Sotsiaaltöötaja põhieesmärk on kooli sotsiaaltöö korraldamine. Toetada õpilase elu- ja õppekorralduslikku toimevõimekust.

Sotsiaaltöötaja:

  • hindab abivajaduse koostöös eriala- ja tugispetsialistidega;
  • aktiveerib tugivõrgustiku;
  • informeerib abi- ja nõustamisvõimalustest;
  • korraldab ja teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega (teenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, kohaliku omavalitsuse üksus jne);
  • nõustab ja juhendab sotsiaalhoolekande küsimuste korral;
  • nõustab ja abistab sotsiaalabi dokumentide ja taotluste täitmisel ja vormistamisel.

Kontakt: 
E-post: katrin.baltmischkis@tondi.edu.ee
Telefon: 655 5243

Kohtumised tööpäeviti 14.00-17.00
Kohtumised toimuvad neljandal korrusel kab. 439