MTÜ Meie Lapsed

MTÜ Meie Lapsed on Tondi Kooli lastevanemate ja pedagoogide poolt loodud mittetulundusühing.

Muude tegevuste seas tegeleb MTÜ ka rehabilitatsiooniteenuste pakkumisega keskmise, raske ja sügava intellektipuudega kuni 16-aastastele lastele.

Lähemat infot MTÜ Meie Lapsed tegevuse kohta saab aadressilt http://meielapsed.planet.ee/   

 

Rehabilitatsiooniteenustele registreerumine:

Kerlin Radu

Mob. +372 5354 2422
E-mail: kerlin.radu@tondi.edu.ee