Õpetajate konsultatsiooniajad

Konsultatsiooniajad tuleb õpilastel ja lapsevanematel isiklikult kokku leppida vajaduse tekkides.