Koolipsühholoog

Koolipsühholoog Saale Kibin

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ning abipersonaliga.

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui kooli töötajaid.

 

Koolipsühholoogi põhilised töövaldkonnad on:

  • õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • õpilaste individuaalne teraapia: abistamine emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega toimetulekul;
  • õpilaste toetamine elumuutustega kohanemisel; toimetulekul kaotustega, suhte- ja suhtlemisprobleemidega
  • õpetajate ja lapsevanemate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli ja kodu kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks;
  • lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist, vamemate abistamine laste käitumise ja õppimise suunamisel;
  • koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.

Vastuvõtt toimub kabinetis 252

Töö lastega:
Esmaspäeval 9.10. - 13.00.
Teisipäeval 8.30. - 13.00.
Kolmapäeval 8.30. - 13.00.
Reedel 9.10. - 10.30.

Lapsevanematel palun kohtumine enne kokku leppida e-maili või telefoni teel.

E-posti aadress: saale.kibin@tondi.edu.ee
Telefon: 655 0718