Uudised

 • Eelinfo:

  15.-16. veebruar 2022 korraldab Tallinna Tondi Kool avatud uste päevad nendele lapsevanematele, kes soovivad oma last meie kooli õppima tuua. 

  Täpsem info lisandub lähiajal.

   

 • Jõuluvaheajal on koolimaja avatud järgmiselt:

 • 8. oktoobril 2021 tunnustati Tallinna parimaid haridustöötajaid ja haridustegusid. 

  Meil on rõõm teada anda, et kategoorias Aasta haridusasutuse juht 2021 sai tunnustuse Tallinna Tondi Kooli direktor Sirli Väinsar.

  Palju õnnne!

 • Eesti Eripedagoogide Liit pidas meie kooli rekonstrueerimist Aasta tegu tunnustuse vääriliseks ja tunnustus anti meile üle 10.09.2021 toimunud üldkogul.

Tallinna Tondi Kool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.

Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.

Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.

Asu jälgima