Kooliõde

Tallinna üldhariduskoolides osutab teenust sihtasutus Tallinna Koolitervishoid.

Kooliõde Mary Tordt

Vastuvõtuajad:

E - R: 08.00 - 16.00 

Kontakt: 655 5423, 56 256 619, mary.tordt@kth.ee
 

Kabinet asub II korrusel ruumis 258

 

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli  kooliõde.

2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Lisainfot lapsevanemale:
- Täpsemat infot sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid kohta leiate asutuse kodulehelt https://kooliode.ee/
- Vaktsineerimisest www.vaktsineeri.ee
- Nakkushaigustest www.terviseamet.ee
- Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal www.haigekassa.ee

 

Palve lapsevanematele - palun ärge saatke haiget last kooli!