Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Egne Aavik

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on aidata kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate vahel. Sotsiaalpedagoog tegeleb koolikohustuse eirajatega, vajadusel loob sotsiaalpedagoog lapse toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, lapse klassikaaslased, sõbrad. Vajadusel ka omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondade esindajad.
Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid ning teeb ennetustööd koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas.

Millal võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Õpilane, sina võiksid pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui sul endal on mure või kui sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada. Kui sul on tunne, et sa ei taha või kardad kooli tulla. Sul on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega; probleeme kodus; sul on isiklikke probleeme, kuid sa ei tea, kellega neist rääkida. Tule, kui tahad infot õpilast puudutavatest seadustest võiõigusaktidest.

Lapsevanem võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui ta vajab nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks; tahab infot õpilast puudutavatest seadustes või õigusaktidest; tahab nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.
Pöörduge kui lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui sa tead abi vajavast lapsest; vajad konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel või sul on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

Vastuvõtt toimub ruumis 238

Töö lastega: 

E-N kell 8:00-14:00 

Vastuvõtt lapsevanematele eelneval kokkuleppel

Kontakt:

E-post: egne.aavik@tondi.edu.ee

Tel.: 655 7233