Põhiväärtused

Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.


Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.


Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas koolis õppimine õpilastele rõõmu pakkuvaks muuta.
 

Põhiväärtused