Terviseedendus

Tervisenõukogu koosseis

Maire Paluveer    maire.paluveer@tondi.edu.ee (tervisenõukogu esimees)
Ege Kuusk    ege.kuusk@tondi.edu.ee 
Helen Mõtlik    helen.motlik@tondi.edu.ee 
Kristel Koger    kristel.koger@tondi.edu.ee 
Eve Adelbert    eve.adelbert@tondi.edu.ee 
Silvia Paluveer    silvia.paluveer@tondi.edu.ee 
Saale Kibin    saale.kibin@tondi.edu.ee 
Mary Tordt    mary.tordt@kth.ee 
Svetlana Zautina    svetlana.zautina@tondi.edu.ee 
Lia Saar    lia.saar@tondi.edu.ee

 

Tegevused 2022-23 õppeaasta

September - liiklusohutuskuu, Transpordiameti kampaania “Peatu, vaata, veendu“, õpilasesindus
märgistas ohtlikud kohad liikluses Tondi ja Haraka tänaval.

Oktoober - kätehügieen, kampaania „Vaimne tervis“ , „Pea asi on peaasi!“ loengusari, lektor
koolipsühholoog Saale Kibin

November - helkurikampaania „Ole nähtav“ (helkuripuu koostöös politseiga), isadepäeva sportlik
tähistamine rahvastepallivõistlusega.

Detsember - une tähtsus, unehügieen õpilastele, lektor kooli psühholoog Saale Kibin; koolitöötajatele alustas loengusari läbi praktiliste harjutuste Aleksandri tehnika õppimine, milles osales 15 koolitöötajat!

Jaanuar - tervislik toit, veganluse ohud ja kasulikkus, ülesöömise ohud - lektor med. õde Mary Tordt,
alustas Märt Meieli massaažid kooli töötajatele

Veebruar - hoolimisnädalad läbi õuemängude, läbiviija huvijuht

Märts - liikumisnädala üritused õues ja saalis, läbiviijad võimlemisõpetajad, alustasid jalgrattakoolitus 4a klassi õpilastele, läbiviija huvijuht koostöös Transpordiametiga ja rahatarkus projekti "Tagasi Kooli" raames.

Aprill - tervise- ja südamenädal koolis koostöös kooli med. õe Mary Tordti-ga, koolitöötajate vaimne
tervis, lektor kooli psühholoog Saale Kibin

Mai-juuni - veeohutus ja KEAT ÕPPEPROGRAMM veebis, õpetajatele esmaabikoolitus koostöös
Kiirabihaigla Esmaabi OÜ-ga.  „Pea asi on peaasi“ teemaks „Ohud looduses“ noorema astme õpilastele 1-5 klassid, suvevaheajal juuni-august 2023 koostöös Päästeametiga

Juuni - Tondi Kooli töötajate esmaabikoolitused 14-15.06.2023 koostöös Tallinna Kiirabi OÜ koolitaja Kalle Kasega