Dokumendid

Tallinna Tondi Kooli põhimäärus [19.09.2020]
Tallinna Tondi Kooli sisehindamise aruanne [01.08.2016]
Tallinna Tondi Kooli kodukord (sisaldab mitut dokumenti) [22.05.2019]
Õpilaselt eseme(te) kooli hoiule võtmise protokoll [10.05.2016]
Tallinna Tondi Kooli töökorralduse reeglid [04.09.2018]
Tallinna Tondi Koolis õnnetusjuhtumitest teatamise ja esmaabi andmise kord [17.01.2019]
Tallinna Tondi Kooli õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord [14.12.2018]
Tallinna Tondi Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord [05.12.2018]
Tallinna Tondi Kooli töötasujuhend [04.09.2018]
Tallinna Tondi Kooli asjaajamise kord [05.05.2016]
Tallinna Tondi Kooli sisehindamise kord  [10.12.2015]
Tallinna Tondi Kooli e-õpilaspileti kord [06.10.2016]
Tallinna Tondi Kooli rajatiste, ruumide raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine õppetundide välisel ajal [14.12.2018]
Tallinna Tondi Kooli õpilaste toitlustamise kord [19.02.2019]
Tallinna Tondi Kooli hädaolukorra lahendamise plaan [10.04.2019]
Tallinna Tondi Kooli digiplaan 2017-2019 [15.02.2017]
Tallinna Tondi Kooli Covid-19 leviku tõkestamise plaan [09.11.2020]
Õppetöö korraldus ja hindamine distants- ja põimõppe ajal Tallinna Tondi Koolis [20.11.2020]

 


Avalik dokumendiregister:

https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131…;
 
Dokumendiotsingul:

1. vajutage otsitavale dokumendiliigile

2. valige vajalikud kriteeriumid

3. vajutage klahvile Otsi

Vajutades "Otsi", kriteeriumeid täitmata avaneb nimekiri kõikidest valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumente on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.