Kooli ajalugu

Ajalugu 1923 - 1962

 • 17. jaan 1923 avati Tallinnas üks klass vaimupuuetega lastele, millest kujunes Tallinna Linna Abikool
 • Idee tuli kooli arstilt dr. Juhan Luigalt
   

Ajalugu 1963 - 1991

 • 1963 valmis praeguses asukohas koolihoone koos internaadiga 170-180 õpilasele
 • Kooli nimi muutus Tallinna I Eriinternaatkooliks
 • Õpilaste arv koolis ulatus kuni 300-ni
 • Õpilasteks olid õpiraskustega ja vaimse alaarenguga õpilased
 • Õppetöö toimus abikooli programmi alusel
 • Kooli lõpetades olid õpilased omandanud ka elukutse

 

Kool Eesti vabariigi aastail

 • Paljud vaimupuudega õpilased hakkasid õppima tavakoolis
 • Õpetama hakati ka sügava ja raske vaimupuudega lapsi, keda varem loeti õpetamatuteks
 • 1996 a. muutus kooli nimi Tallinna I Internaatkooliks
 • 5. mai 1999 liideti kooliga toimetulekuklassid Kristlikust Koolkodust ja hooldusklassid Päevakeskusest Käo
 • Kool on ainuke eestikeelne vaimupuudega laste õpetamise ja arendamise riiklik keskus Tallinnas

 

Kool tänapäeval

 • 2000 valiti ja asus ametisse uus direktor - Evi Kraan
 • Jätkus põhjalik koolitöö juhtimise analüüs ja reorganiseerimine
 • Moodustati arendusrühm, et uuendada ja parandada kooli arengukava ja plaane
 • Kool saab endale moto - Tee ja sa suudad!
 • 18. jaan. 2007 toimus juubelikonverents - ”Kvaliteetne eriharidus”
 • 18. jaan. 2007 avati Tallinna I Internaatkooli muuseum
 • Alates 01.09.2011 on kooli nimi Tallinna Tondi Põhikool
 • Sügisest 2015 alustas tööd direktorina Sirli Väinsar
 • 2018/2019 õppeaastal ja 2019/2020 õppeaastal asus kool asenduspinnal aadressil Vilde 69
 • Juulis 2020 valmis aadressil Tondi 40 vana koolihoone asemel uus koolihoone
 • Kooli nimi muutus Tallinna Tondi Kooliks
 • Alates 01. august 2023 on kooli direktor Marge Süld


 

Tallinna Tondi Kooli ajaloo kohta on ajalooõpetaja Marta Roosmäe (aidanud on ka õpetaja Sirly Eelmets) koostanud hetkel neli raamatut.

Neist esimese, mis hõlmab aastaid 1922-2002, avaldame ka kooli kodulehel. Edasi on järgnenud aastaraamatud, mis võtavad koolis toimuva kokku iga paari aasta järel. Nendega tutvumiseks pöörduda otse Tallinna Tondi Kooli vastava sooviga.

Tutvumiseks esimene ajalooraamat.