Kooli õppekava

Tallinna Tondi Kooli õppekava, mis kehtib alates 01.09.2022

Sisaldab infot hindamise, tunnijaotusplaanide, võõrkeelte õpetamise, vaikainete kirjeldusi jm.