Kooli õppekava

Tallinna Tondi Kooli õppekava, mis kehtib alates 19.06.2018

Sisaldab infot hindamise, tunnijaotusplaanide, võõrkeelte õpetamise, vaikainete kirjeldusi jm.