Kooli päevakava

Päevakava kolmanda korruse õpilaste jaoks 

Lubatud erisused päevakavas

  • Eneseisolatsioonist tingitud distantsõppe ja Covid-19 testi positiivse lähikontaktsete kooli jäänud kontaktsed õpilased ei osale huviringide, pikapäevarühma ega õpilaskodu töös.

  • Päevakava ajakavas võib teha vastavalt vajadusele muudatusi. Muudatused puudutavad õppetundide järgnevusi ja söömiste aegu.

08.00 - 08.30  Hommikupuder
08.30 - 08.45 (E) Kogunemine, algava nädala info
08.30 - 09.10  I tund
09.10 - 09.50 II tund
09.50 - 10.30 Pikk vahetund, puuviljaamps pesades
09.00 - 15.00 (E, N)
09.00 - 13.00 (E-R)
13.30 - 18.00 (K)
09.50 - 18.00 
Ratsutamine  (tasuline, graafik)
Ujumine (graafik)

Huvitegevus
Kooli tugiteenused (graafik)
Rehabilitatsiooniteenused (graafik)
10.30 - 11.10 III tund
11.10 - 11.50 IV tund
Lõuna M ja L klasside õpilastele
11.50 - 12.20 Lõuna
Noorem kooliaste A ja V klassid
Vanem kooliaste V ja TK klassid
12.20 Tööd alustavad pikapäevarühmad ja õpilaskodu
12.20 - 13.00  V tund
13.00 - 13.30 Lõuna
Vanem kooliaste A ja LÕ klassid
13.30 - 14.10 VI tund
14.10 - 14.50 VII tund
15.00  Oode
18.30  Õpilaskodu õhtusöök

 

Päevakava neljanda korruse õpilaste jaoks

08.00 - 08.50  Saabumine kooli
08.30 - 08.50 Hommikupuder
09.00 - 09.45  I tund
09.30 - 12.00 (T)
12.00 - 13.00 (T)
09.50 - 10.30 (K)
09.10 - 09.50 (N)
09.50 - 17.00
Ratsutamine
Ujumine
Ujumine
Ujumine
Kooli tugiteenused (graafik)
Rehabilitatsiooniteenused (graafik)
10.00 - 10.45 II tund
10.45 - 11.15 Õuevahetund
11.15 - 11.50 III tund
11.50 - 12.20 Lõuna hooldusõppe õppekavaga klassidele
11.50 - 12.30  IV tund
12.30 - 13.00 Lõuna toimetulekuõppe õppekavaga klassidele
13.00 - 17.00 Töötavad pikapäevarühmad
13.30 - 16.00 Huvitegevused
15.00 Oode