Õppeaasta üldprintsiibid

2021 / 2022 õppeaasta prioriteedid:


Läbiv teema

  • Liikumine ja sport - tervisliku eluviisi alus

 

Eesmärgid

  • Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused ja huvitegevus

  • Õpilaste sujuv üleminek järgmisele etapile

  • Personali jõustamine