Õppeaasta üldprintsiibid

2020 / 2021 õppeaasta prioriteedid:


Läbiv teema

  • Olen terve ja hoian teisi

Märksõnad

  • Tervislik eluviis, vaimne tervis, enesehügieen

Eesmärgid

  • Tervikõpe - õppe- ja kasvatustöö toimub muutuva õpikäsituse kontekstis ja arvestab iga õpilase individuaalseid võimeid
  • Pesakeskne õppe- ja kasvatustöö
  • Klassijuhataja kui õpilase õpitee kujundamise koordinaator