Õppeaasta üldprintsiibid

2022 / 2023 õppeaasta prioriteedid:


Läbiv teema

  • Tondi Kool 100

 

Eesmärgid

  • Lõimitud õpe läbi praktiliste tegevuste suunaga loodusele ja keskkonnahoiule
  • Õpilaste sujuv liikumine haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule
  • Personali jõustamine