Tasemetööd

Tasemetööd toimuvad lihtsustatud õppe 5. klassis õppeaines "Eesti keel".

 

2020/2021 õppeaastal toimuvad tasemetööd:

5. klass - funktsionaalse lugemis test