Õppeaasta üldprintsiibid

2023 / 2024 õppeaasta prioriteedid:


Läbiv teema

  • Keele ja kultuuri aasta

 

Eesmärgid

  • Lõimitud õpe läbi praktiliste tegevuste suunaga keelele ja kultuurile
  • Õpilaste sujuv liikumine haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule
  • Personali jõustamine