Kooli päevakava

Päevakava kolmanda korruse õpilaste jaoks 

Lubatud erisused päevakavas

  • Eneseisolatsioonist tingitud distantsõppe ja Covid-19 testi positiivse lähikontaktsete kooli jäänud kontaktsed õpilased ei osale huviringide, pikapäevarühma ega õpilaskodu töös.

  • Päevakava ajakavas võib teha vastavalt vajadusele muudatusi. Muudatused puudutavad õppetundide järgnevusi ja söömiste aegu.

Aeg 1A-2A klassid
1V-9V klassid
3A-5A klassid 1.-5. klass
(M, L klassid)
6M-LA2 klassid 6A-9A klassid
LÕ klass
08.00 - 08.30  Hommikupuder Hommikupuder Hommikupuder Hommikupuder Hommikupuder
08.30 - 09.10  1. tund 1. tund 1. tund 1. tund 1. tund
09.10 - 09.50 2. tund 2. tund 2. tund 2. tund 2. tund
09.50 - 10.30 Õuevahetund
puuviljapaus
Õuevahetund
puuviljapaus
Õuevahetund
puuviljapaus
Õuevahetund
puuviljapaus
Õuevahetund
puuviljapaus
10.30 - 11.10 3. tund 3. tund 3. tund 3. tund 3. tund
11.10 - 11.30 Vahetund Vahetund Vahetund Vahetund Vahetund
11.30 - 12.10 4. tund 4. tund 4. tund
LÕUNA
4. tund
LÕUNA
4. tund
12.10 - 12.50 LÕUNA 5. tund 5. tund  5. tund 5. tund
12.50 - 13.30  5. tund LÕUNA 6. tund 6. tund LÕUNA
13.30 - 14.10         6. tund
13.40 - 14.20       7. tund  
14.10 - 14.50         7. tund
15.00  Oode Oode Oode Oode Oode
18.30 Õpilaskodu õhtusöök Õpilaskodu õhtusöök Õpilaskodu õhtusöök Õpilaskodu õhtusöök Õpilaskodu õhtusöök
21.30 Õpilaskodu öörahu Õpilaskodu öörahu Õpilaskodu öörahu Õpilaskodu öörahu Õpilaskodu öörahu
  • 12.30 - 17.00 töötavad pikapäevarühmad
  • 12.30 - tööd alustab õpilaskodu
  • 13.00 - 18.00 tegutsevad huviringid
  • 08.30 - 17.00 korraldame tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid

Päevakava neljanda korruse õpilaste jaoks

08.00 - 08.50  Saabumine kooli
08.30 - 08.50 Hommikupuder
09.00 - 09.45  I tund
10.00 - 10.45 II tund
10.45 - 11.15 Õuevahetund
11.15 - 11.50 III tund
11.50 - 12.20 LÕUNA hooldusõppe õppekavaga klassidele
11.50 - 12.30  IV tund
12.30 - 13.00 LÕUNA toimetulekuõppe õppekavaga klassidele
13.30 - 17.00 Töötavad pikapäevarühmad
13.30 - 16.00 Huvitegevused
15.00 OODE