Kooli õppekava

Tallinna Tondi Kooli õppekava, mis kehtib alates 20.11.2020

Sisaldab infot hindamise, tunnijaotusplaanide, võõrkeelte õpetamise, vaikainete kirjeldusi jm.