12. juuni töökorraldus

Anname teada, et õpilaskodu ja pikapäevarühmad töötavad 12. juunil ajavahemikus 12.30 - 17.00.

Ilusat suvepuhkust!