Projekt KEAT

KEAT logo

Projekti „Kaitse end ja aita teist„ (KEAT) üldiseloomustus ja koolitusprogramm

"KEAT" projekti koolipoolne koordinaator on Maire Paluveer.
"KEAT" projektis osalevad meie kooli 5-9 kl. õpilased, lisaks ka lisaõppe õpilased.

Koostööpartnerid:

 • Põhja-Eesti Päästekeskus - KEAT juhtorganisatsioon
 • Põhja Prefektuur
 • Põhja Regionaalne Maanteeamet
 • Eesti Punase Risti Tallinna Selts
 • Sisekaitseakadeemia
 • Tallinna Haridusamet
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Harju Maavalitsus
 • Eesti Tervisedenduse Ühing
 • Eesti Haigekassa
 • G4S
 • Operation Lifesaver Estonia
 • Põhja-Eesti Pommigrupp

 

Koolitusprogrammi eesmärk:

 • Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi;
 • Koolitusprogramm koosneb teoreetilisest koolitusest õpilastele, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse põhjal ning ühepäevasest ohutuslaagrist.
 • Laagris saavad koolitusel osalenud koolide õpilased praktiliselt teadmisi kinnistada ning võrrelda oma ohutusalaste teadmiste ja oskuste taset;
 • Koolitusprogramm koosneb kohustuslikest teemadest (pääste, politsei, esmaabi) ning tuleb läbida 100% etteantud mahus. Lisateemad on soovituslikud.
 • Koolitusprogramm on mõeldud tervele projektis osalevale klassile, mitte ainult ohtuslaagris osalevatele õpilastele.
 • Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ning seda läbiva turvalisuse teema alusel.

 

Koolitusprogrammi teemad

KOHUSTULIKUD TEEMAD JA MAHT:
PÄÄSTE (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Tuleohutus
· Veeohutus
· Õnnetusteadete edastamine (112)
· Eriolukorrad (loodusõnnetused, elektriohutus jm)
· Käitumine lõhkekeha leiu puhul

POLITSEI (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Seadusandlus (vargused)
· Meelemürgid
· Liiklusohutus (jalakäijana liikluses)
· Juhi ja sõitja kohustused ohutuse tagamisel
· Turvavarustus ja selle õige kasutamine
· Jalgratta ja mopeedi juhtimine

ESMAABI (3 x 45 min).
Koolitatakse terviseõpetajaid, kooliõdesid jt
· Verejooksude olemus ja peatamise võtted
· Põletused, külma- ja kuumakahjustused
· Liigesevigastus
· Teadvuseta inimese abistamine

LISATEEMAD (soovituslikud):
Operation Lifesaver Estonia – RAUDTEEOHUTUS. Koolitus kestab koolis 45 min.
Põhja-Eesti Pommigrupp – DEMINEERIMINE (lõhkekehad).

Koolitus toimub Põhja-Eesti Pommigrupis (Tallinn, Erika tn 3), Koolitus toimub 2 h, korraga ~ 30 last.

NB! Teadmiseks!

 • Teooriatunnid toimuvad (koolides) november – aprill (soovitame koolitused varakult kokku leppida)
 • Kool võtab ise (va esmaabi) koolituste läbiviijatega ühendust ning osapooled lepivad sobivad ajad kokku
  • Pääste võtab ka ise kooliga ühendust
  • Politseiga peab kool ühendust võtma
 • Esmaabi koolitused koolide esindajatele toimuvad Tallinnas (Eha tn 8).


Registreerimine - Ellen Sternhof ellen.sternhof@redcross.ee

 • Pääste poolset koolitust on võimalik läbi viia ka komandos
 • KEAT projektil on oma logo (soovi korral saate kasutada)
 • KEAT logo ja vajaliku info leiate kodulehelt www.pepk.ee – ennetustöö – lastele

 

OHUTUSLAAGER (1 päevane)

 •  Toimub 1. ja 2. juunil 2011 Muraste Piirivalvekooli territooriumil
 • ~ 24 kooli osaleb ühel päeval, ~ 24 kooli teisel päeval (laste suure arvu tõttu)
 • Laagrisse saamise eelduseks on täies mahus koolitusprogrammi läbimine
 • Laagris osalevad vaid koolide esindusmeeskonnad (4 tüdrukut + 4 poissi).

Kui vastavas klassis ei ole piisavalt õpilasi, võib lisa võtta 7. klassidest.
Kui on tegemist kuni 6 klassilise kooliga, võib võtta õpilasi juurde 5. klassist.

 • Igast koolist 1 esindusmeeskond
 • Kooli esindusmeeskonna valib kool ise
 • Laagri osalustasu kooli kohta 188.- EEK / 12 EUR
 • Laagris läbivad koolide võistkonnad nii põhi kui lisa teemapunkte (praktilisi + teoreetilisi)
  • pääste, politsei/maanteeamet, esmaabi (põhiteemad)
  • demineerimine, raudteeohutus (jm lisateemad)
 • Lisaks teadmistele hinnatakse teemapunktides meeskonnatööd
 • Laagris toimub laste ohutusalase teadlikkuse hindamine läbi testide
 • Võimalusel võiks kooli esindusmeeskonnal olla oma team`i tunnus (näit särk vms)
 • Koolide võistkondadele, kes vajavad Tallinnast laagrisse transporti, see tagatakse
 • Toitlustamine on tagatud
 • Kaasas olev õpetaja peab valdama eesti keelt

 

Koolitusprogrammi teemade kontaktisikud: