Lisaõppe tunnijaotusplaan

I tase II tase III tase
  ÜLDHARIDUSLIK ÕPE  
Eesti keel 2t Eesti keel 2t Eesti keel 2t
Matemaatika 2t Matemaatika 2t Matemaatika 2t
Loodusõpetus 2t Loodusõpetus 2t Loodusõpetus 2t
Liikumine 2t Liikumine 2t Liikumine 2t
Muusika 1t Muusika 1t Muusika 1t
Kunstiõpetus 2t Kunstiõpetus 2t Kunstiõpetus 2t
Eluõpetus 3t Psühholoogia 1t Psühholoogia 1t
Arvutiõpetus 1t Inglise keel 1t Inglise keel 1t
  Meediaõpetus 1t Meediaõpetus 1t
  Majanduse alused 1t Majanduse alused 1t
     
TÖÖHARJUTUS JA TÖÖKODADE TUNNID
Töönädala sissejuhatus 1t Kutsealane ettevalmistus 1t Kutsealane ettevalmistus 1t
Tööharjutustunnid 6t
Trepihalli puhastus Sortla Pesumaja praktika
I grupp II grupp III grupp
II grupp III grupp I grupp
III grupp I grupp II grupp
Kodumajandus ja kokandus 3t
     
Aiandus 1t                                                               Robootika 1t
     
Tarbekunst 3t
Keraamika Tekstiil ja kangakudumine Puidu- ja metallitööd
I grupp II grupp III grupp
II grupp III grupp I grupp
III grupp I grupp II grupp

 

Lisaõppe õppekava 

 

I tase - õpilased, kes vajavad pidevat sotsiaalset tuge ning jätkavad tööelu tugi- ja kaitstud töö keskustes. 
II tase  – õpilased, kes oskavad täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid juhendamisel, jätkavad õpinguid kutseõppes 2. tasemel  ja suunduvad tulevikus avatud tööturule lihttöölistena.
III tase  – õpilased, kes suudavad omandada vajalikud tööoskused ja selgeksõpitud tööülesandeid iseseisvalt sooritada, jätkavad õpinguid kutseõppe 3. tasemel ning on võimelised sooritama ka kutseeksami.