Kooli laulu sõnade viisistamise konkurss

Sisestatud Margit poolt R, 30.Sept 2022 - 14:34
teade

Tallinna Tondi Kooli laulu sõnade viisistamise konkurss

Tallinna Tondi Kool tähistab 2023. aasta alguses 100. sünnipäeva. Sellega seoses kuulutame välja konkursi kooli laulu sõnadele viisi kirjutamiseks. Kooli laul on koolipere liitev pidulik ja rõõmus ühislaul, mida lauldakse kooli tähtsamatel sündmustel. 

Kooli laulu sõnade viisistamise konkursil võivad osaleda kõik selleks soovi avaldanud autorid või autorite kollektiivid, konkursile võib saata mitu tööd. Võib juhtuda ka nii, et kooli laul pannakse kokku mitme autori loomingust. Seega jätab autor või jätavad autorid end kooli ajalukku. 

Kooli laulu sõnad, millele viisi otsime, saadame meili teel. Selleks tuleb oma viisistamise soovist teada anda aadressil kooli.laul@tondi.edu.ee. 

Konkursile esitatud laulude seast valib žürii parima. Laule hindab žürii anonüümselt. 

Viisistatud laulu noodi esitamise viimane kuupäev on 01.11.2022

Konkursil osalemisega annab autor kinnituse, et viisistamisega ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi ning loovutab tasuta tähtajatult Tallinna Tondi Koolile õigused laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. 

Soovime teile loomingulist kaasalöömist! 

Pilt on eemaldatud.