Toimetulekuõppe tunnijaotusplaan

Aine / Klass 1. kl 2. kl 3. kl 4. k 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl LA1 LA2
Elu- ja toimetulekuõpe 4 5 5 5 7 7 6 6 6 5 5
Eesti keel 4 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4
Matemaatika 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3
Kunst ja käeline tegevus 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
Muusika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kodundus           3 3 3 3 3 3
Käsitöö / Puutöö           2 2 2 2 2 2
Aiandus               2 2 2 2
Kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rütmika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arvutiõpetus             2 2 2 2 2
Keraamika                   2 2
Kangakudumine                   2 2
Nädala koormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alates 7. klassist on valikaineks arvutiõpetus (elementaarste arvuti käsitlemisoksute õpetamine).

Alates 4. klassist korraldatakse kehalise kasvatuse tunnid poistele ja tüdrukutele eraldi.

Tööõpetuse õppesuunad on:

  • puutöö võis käsitöö (arvestatakse õpilaste soolist jaotuvust, soovi ja võimekust)
  • kodundus
  • aiandus