Rändnäitus "Inimene, kliima ja elurikkus"

27.04.2022 jõudis rändnäitus "Inimene, kliima ja elurikkus" Tallinna Tondi Kooli ja on kõigile uudistada söökla juures, teisel korrusel.

Kuuel rollupil paiknev näitus tutvustab fotode, skeemide, jooniste ja tekstide abil, kuidas inimene mõjutab keskkonda ja kuidas tema heaolu on sellest mõjutatud. 

Näitus sobib 7.-9. klassi õpilastele, kuid pakub arutelu kogu kooliperele ning on heaks lisaks ka ainetundidest saadavatele teadmistele.

 

Käsitletavad teemad:

1. Maailmameri (laevatamine, elurikkus, reostus, seos kliimaga);

2. Läänemeri (elurikkus, reostuse põhjused, positiivsed arengud);

3. Mets (elurikkus, majandamine, seos kliimamuutustega);

4. Toit ja tarbimine (põllumajanduse, loomakasvatuse, tarbimise kliimamõju, säästlikkus, taaskasutus);

5. Tallinna loodus (looduskaitse, pargid, liikumise mõju tervisele);

6. Igaüks mõjutab keskkonda (tegevusjuhised).

 

Huvijuht