Peaauhind küünlaümbriste jahis.

Kuusakoski keskkonnakampaanias „Küünlaümbriste jaht“ osales üle 10 000 noore ehk ligi 400 kooliklassi ja lasteaiarühma Eesti eri paigust, kes kogusid kokku 1,6
miljonit prügiks muutunud alumiiniumist teeküünlaümbrist. Kampaania üks olulisi tahke on heategevus – Kuusakoski lisas kampaania jooksul kogutud ja ära toodud
küünlaümbriste rahalisele väärtusele 3000 eurot omakorda veel 5000 eurot juurde ning suunab kogusumma 8000 eurot heategevusse. Toetuse saajaks oli MTÜ
RuaCrew.
Kampaania olulisim eesmärk oli laste keskkonnateadlikkuse suurendamine ning taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine. Alumiinium ei
lagune prügimäel või looduses mitte kunagi, mistõttu annab iga väikesegi koguse küünlaümbriste kokku kogumine märkimisväärse panuse looduse hoidmisesse.
Üheskoos klassiga kogusime küünlaümbriseid, puhastasime neid ja viisime Kuusakoski kogumispunkti. Rühmana kogujatele oli peaauhinnaks 1000 eurot
ekskursiooni, klassiõhtu või millegi muu põneva korraldamiseks ning selle pälvisime meie, Tallinna Tondi Kooli 6v klass.
Täname suurepärase idee eest ning küünlaümbristega varustajaid ja kaasaelajaid!

6v klass ja klassijuhataja

kyynal