Teated

  • Aktustel osalevad vaid õpilased ja klassidega otseselt seotud koolitöötajad.
    1.klassi ja 4.korruse õpilaste puhul võivad osaleda ka kuni kaks täiskasvanut lapse kohta.
    Aktusel osalemiseks esitab täiskasvanu vaktsineerimistõendi, selle puudumisel negatiivse testitulemuse. Kiirtesti on võimalik teha ka koolis 31.08 ajavahemikul 9.00-15.00 kooliõe kabinetis kiirtest.
  • Pikapäevarühmad ja õpilaskodu alustavad tööd 2.septembrist.
  • Oodet hakkavad soovijad saama alates 2.septembrist.