Õppetöö alates 15.03.2021

Kehtestatud täiendavate piirangute ajal toimub vajadusel kontaktõpe koolis tunniplaani alusel. Kodus olevate laste õppetöö läbiviimist koordineerivad klassijuhatajad. Kui kodust õppetöös osalemise takistuseks on arvuti puudumine, siis palun sellest informeerida klassijuhatajat või võtta otse ühendust arvutiõpetajaga margit.aedma@tondi.edu.ee . Anname vajadusel kodus kasutamiseks sülearvuti üleandmis-vastuvõtmisakti alusel.

Kuna koolipäeva jooksul hoiame klassid eraldi, siis jätkame seda ka pikapäevarühma ajal ja erinevaid gruppe kokku ei pane. Pikapäevarühmad töötavad vajadusel kuni kella 17.00.

Iganädalased toidupakid (mõeldud ainult kodus olevatele õpilastele) saavad registreerunud soovijad koolist kätte kolmapäeviti ajavahemikus kell 12-16.