Nutikasvuhoone

Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetusele rajati 2022. a. sügisel Tallinna Tondi Kooli nutikasvuhoone. 

Tallinna Tondi Kooli nutikasvuhoone pakub kooli õpilastele kogu õppeaasta kestvat võimalust tegeleda taimede kasvatamisega.

Seejuures saavad õpilased teadmisi taimede kasulikest omadustest; rikastavad kooli söökla salativalikut; panustavad kooli kaunistamisesse suvelilledega neid ette kasvatades ja omandavad praktilisi kogemusi taimekasvatusega seotud tööde osas.

Õpilased saavad katsetada vertikaalset kõrgtehnoloogilist taimekasvatust, mis on efektiivne ja vähem ressursse kulutav.

Projekti toetas Eesti riik.

 

KIK     keskkonnamin