Dokumendid

Tallinna Tondi Kooli põhimäärus [19.09.2020]
Tallinna Tondi Kooli kodukord (sisaldab mitut dokumenti) [09.12.2020]
Õpilastelt eseme(te) kooli hoiule võtmise protokoll [2023]

Tallinna Tondi Kooli asjaajamise kord [28.03.2023]
Tallinna Tondi Kooli töötasujuhend [17.03.2023]
Tallinna Tondi Kooli sisehindamise kord [06.05.2024]
Tallinna Tondi Kooli sisehindamise aruanne [16.06.2021]
Tallinna Tondi Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord [05.12.2018]
Tallinna Tondi Kooli töökorralduse reeglid [04.09.2018]
Tallinna Tondi Kooli töötajatate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade määramine [18.09.2023]
Tallinna Tondi Kooli vastutavate isikute määramine ostumenetluse korraldamiseks [18.09.2023]

Tallinna Tondi Kooli õppekava [20.11.2020]
Tallinna Tondi Kooli pikapäevarühma töökorraldus [2020]
Tallinna Tondi Kooli õpilasesinduse põhimäärus [2021]
Tallinna Tondi Kooli õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord [14.12.2018]
Tallinna Tondi Kooli vastuvõtu tingimused ja kord [29.02.2024]
Tallinna Tondi Kooli e-õpilaspileti kord [07.12.2020]
Õppetöö korraldus ja hindamine distants- ja põimõppe ajal Tallinna Tondi Koolis [20.11.2020]
Tallinna Tondi Kooli õpilaste toitlustamise kord [17.09.2021]

Tallinna Tondi Kooli Covid-19 leviku tõkestamise plaan [09.11.2020]
Tallinna Tondi Kooli Bioloogilise ohuteguri Covid-viiruse hindamine, ennetus ja juhtumi korral tegevuste järgnevus 
Tallinna Tondi Kooli õnnetusjuhtumist teatamise ja esmaabi andmise kord [18.03.2024] 
Tallinna Tondi Kooli hädaolukordade lahendamise plaan [05.05.2023]


Tallinna Tondi Koolis õppetöös kasutatavad õpikeskkonnad ja infosüsteemid [27.12.2023]

Andmekaitse tingimused [14.12.2018]


Avalik dokumendiregister:

https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131…;
 
Dokumendiotsingul:

1. vajutage otsitavale dokumendiliigile

2. valige vajalikud kriteeriumid

3. vajutage klahvile Otsi

Vajutades "Otsi", kriteeriumeid täitmata avaneb nimekiri kõikidest valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumente on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.


Tallinna linna siseveeb:

siseveebi sisenemiseks mine aadressile siseveeb.tallinn.ee 

Sisene sama kasutajanime ja parooliga nagu tööarvutisse sisened.