Blanketid täitmiseks

Töötajale:

Avalduste vormid kooli töötajatele ja nende täitmise juhendid saab Tallinna Haridusameti kodulehelt.
Rohkem kasutatavad vormid on salvestatud ka siia:

  • Puhkuse- ja koolitusavaldused, lähetuste taotlused, lähetustulemuste aruanded ja õiendid lähetuskulude kohta saab esitada Tallinna linna töötaja portaali kaudu

 

Lapsevanemale:

Avalduse täitmiseks palun laadige avaldus arvutisse alla.
Allalaetud avaldus avage PDF-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader).
Pärast avalduse täitmist salvestage dokument.

Avaldused saata aadressile vastuvott@tondi.edu.ee, õpilaskodu ja pikapäevarühma avaldused aadressile marianne.laater@tondi.edu.ee