Uudised

  • 24.augustil kell 17.00 toimub lastevanemate koosolek nende õpilaste vanematele, kellel lapsed tulevad esimest korda õppima Tallinna Tondi Kooli.

  • 15.-19. juuni ja 25.-30. juuni kell 8.00 - 16.00

    22.-24. juunil on koolimaja suletud

  • Toimetulekukooli 2019/2020 õppeaasta lõpuaktus ja põhikooli lõpuaktus 28.08 kell 13.00

    Seoses koroonaviirusega lükkusid juunis toimuma pidanud lõpuaktused augustisse.

Tallinna Tondi Kool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.

Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.

Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.

Asu jälgima