Tallinna Tondi Põhikool

12.05 Pikapäevarühmad alustavad tööd
13.00 - 15.00

Vaba aeg (osavõtt huviringidest, töökasvatuslik tegevus, vajadusel koduste ülesannete õppimine õppekäigud jm)

15.15 Õhtuoode
15.30 - 17.00*

Vaba aeg (osavõtt huviringidest, töökasvatuslik tegevus, vajadusel koduste ülesannete õppimine õppekäigud jm)

17.00* Pikapäevarühmad lõpetavad töö

* - valverühm lõpetab 18.00

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004