Tallinna Tondi Põhikool

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste õpiülesannete täitmisel, suunamist huvialategevustestes ning huvide arendamisel ja õpilase õigeaegset invatranspordi peale saatmist.

Rühmad moodustatakse kahe või enama klassi õpilastest. Rühmade suuruseks on 7-17 õpilast. Arvestatud on laste vanust ja koolitüüpi, kus laps õpib.

Rühmade tööaeg on kell 12.05 - 18.00.

Tuisu tänaval ja abikoolis lõpetab pikapäevarühm töö kell 17.00

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004