Tallinna Tondi Põhikool

Kehtib alates 01.09.2011


Tallinna Tondi Põhikooli
ÕPILASKODU KODUKORD


1. Õpilaskodu kodukord on täitmiseks kõigile õpilaskodus elavatele õpilastele.
2. Kõigil õpilaskodu elanikel on õigus kodurahule ja vaikusele.
3. Olen viisakas ja sõbralik kõigi täiskasvanute ja laste vastu, kes viibivad õpilaskodus.
4. Pärast koolipäeva vahetan riided ning riputan kappi riidepuule.
5. Kui lahkun õpilaskodust, siis ütlen kindlasti kasvatajale.
6. Õppetunni ajal olen vaikselt ka siis kui õppetükid juba selged.
7. Kui algab öörahu olen vaikselt oma toas.
8. Televiisori vaatamine puhketoas on 6.-9. klassi õpilastele lubatud kella 21.30-ni
9. Külalisi õpilaskodusse kutsuda ei ole lubatud
10. Hoian puhta ja korras oma toa ja kapi. Suurpuhastus on esmaspäeval ja kolmapäeval.
11. Suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine on rangelt keelatud.
12. Avariidest ja teistest riketest (lahtised elektrijuhtmed, jms.) teatan kohe kasvatajale.

13. Mõjutusmeetmed õpilaskodu kodukorra mittetäitmise puhul:

 • Suuline märkus kasvataja poolt
 • Õpilase käitumise arutamine direktori juures
 • Õpilase käitumise arutamine vanemaga (hooldajaga), klassijuhatajaga ja psühholoogiga -tiimitöö
 • Ajutiselt lemmiktegevuse (arvuti, TV) keeld
 • Mobiiltelefonid, pleierid jm. võetakse vajadusel ööseks kasvataja kätte
 • Kirjalik noomitus

14. Õpilase tunnustamine:

 • Kasvataja suuline kiitus
 • Kasvataja kirjalik kiitus
 • Kiituskiri
 • Mälestuseseme kinkimine

15. Õpilaskodusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord:

15.1 Õpilaskodusse vastuvõtmise aluseks on:

 • elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus,
 • õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek
 • õpilase vanema (hooldaja) avaldus (nõusolek).

15.2 Õpilaskodust kuulub õpilane väljaarvamisele:

 • lapsevanema (hooldaja) avalduse põhjal tugiteenuse vajaduse lõppemisel
 • pärast õpingute katkestamist või lõpetamist
 • õpilase süstemaatilise õpilaskodu kodukorra mittetäitmisel

Uus asukoht

Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004