Tallinna Tondi Põhikool

Kehtib alates 01.09.2018


Tallinna Tondi Põhikooli
ÕPILASKODU KODUKORD

 

Õpilaskodu kodukord on täitmiseks kõigile õpilaskodus elavatele õpilastele.
Kõigil õpilaskodu elanikel on õigus kodurahule ja vaikusele.
Õpilane saabub õpilaskodusse puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (sh lõigatud sõrme- ja varbaküüned).

Õpilane omab ilmastikule vastavaid riideid ja jalatseid kogu nädalaks.

Õpilaskodu ruumides kasutavad õpilased vahetusjalanõusid.

Õpilasel on olemas kõik vajalikud isiklikud hügieenitarbed.

Õpilaskodu õpilane:

• on viisakas ja sõbralik kõigi täiskasvanute ja laste vastu
• vahetab peale koolipäeva riided ja paneb kappi
• lahkub õpilaskodust ainult kasvataja loal
• öörahu ajal on vaikselt oma toas. Teleri vaatamine on lubatud 6.- 9.klassi õpilastel kella 21.30-ni. Öörahu on kell 22.00.
• ei kutsu õpilaskodusse külalisi
• hoiab oma toa ja kapi puhtana ja korras. Toa korrastus on esmaspäeval ja kolmapäeval
• ei suitseta, tarbi alkoholi, energiajooke ega uimasteid
• kasutab arvutit ja mobiiltelefoni kasvataja loal
• teatab võimalikest avariidest ja teistest riketest (elektrijuhtmed jms.) kohe kasvatajale

Õpilaskodus elav õpilane on kohustatud täitma õpilaskodu kodukorda ning õpilasele kohalduvat õpilaskodu päevakava.

Õpilaskodu kodukorra mittetäitmise korral rakendatakse järgnevat:

• Suuline märkus kasvataja poolt (3 märkust)
• Arvuti kasutamise keeld
• Suuline märkus õpilaskodu juhataja poolt
• Kasvatajapoolne teatamine vanemale
• Vestlus vanemaga (hooldajaga), klassijuhatajaga, psühholoogiga
• Lühiajaliselt õpilaskodust eemaldamine
• Direktori käskkiri

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004