Tallinna Tondi Põhikool

Äratus

 • Kinnistada harjumust igahommikuseks hügieeniks ning igapäevast pesu vahetamise vajalikkust;
 • Enese välimuse eest hoolitsemine - peegelpildi kaudu oma välimuse hindamine (juuste kammimine, pluus püksis, nööbid ja lukud kinni jne.);
 • Oma toa korrastamine (voodi tegemine, prügikasti tühjendamine, riiete "õigele" kohale panemine jne.)

Hommikusöök

 • Lauakommete harjutamine ja kinnistamine;
 • oskus teha võileiba;
 • söömise lõpetades suu pühkimine, salvräti kasutamine.

Õppetundide algus

 • laps teadvustab, mida tuleb kooli kaasa võtta (koolikott, võimlemisriided);
 • teab ja oskab minna õigesse klassi;
 • vabandab, juhul kui jääb tundi hiljaks.

Õppetundide lõpp

 • teab, et tuleb tulla õpilaskodusse kohe peale tundide lõppu;
 • kooliriiete vahetamine, oskus panna riided riidepuule või korralikult kappi.

Vaba aeg

 • huviringidest osavõtt - suunata lapsi huvipakkuvates tegevustes osalema, arendada oskust avaldada oma soove ja huvisid. Arendada vastutustunnet - kui olen otsustanud ringitöös osaleda, siis on minu kohustuseks seal korralikult kohal käia, teada kes on ringi juhendaja ning millises ruumis ja millisel nädalapäeval ring toimub;
 • töökasvatuslik tegevus - tööks vajalike oskuste õpetamise kõrval ka kohustus- ja vastutustunde arendamine, tunda rõõmu tehtud töö kasulikkusest, mõista tehtud töö vajalikkusest (tolmu pühkimine, põranda pühkimine ja pesemine, vaipade kloppimine või puhastamine tolmuimejaga, voodipesu vahetamine, toalillede eest hoolitsemine jne.);
 • igal tööl ja teol on tagajärg (selgitus, põhjendus);
 • riiete pesemine - kogu pesemisprotsess (pesemine, loputamine, väänamine, kuivatamine);
 • lugemine, piltide vaatamine, joonistamine, käeline tegevus, muusika kuulamine, rollimängud, lauamängud, vestlused, arutelud jne;
 • tegevuse lõpetamisel alati asjad oma kohale.

Õhtuoode

 • käte pesemise vajalikkus enne sööki;
 • arvestab teistega (lõpetab tegevuse ja täidab koheselt kasvataja suulise korralduse).


Vaba aeg (organiseeritud tegevus)

 • Viibimine õues - õues liikumise vajaduse kinnistamine, vastavalt ilmastikule riiete valimine, meelepärase tegevuse leidmine õues ja oma soovi avaldamine selles osas, õuest tuppa tulles jalanõude puhastamine ning üleriiete õigesse kohta panek (märjad kindad kuivama, jope riidepuule jne.). Peale õues käimist käte pesemise vajalikkuse kinnistamine.
 • Õppekäigud - arendada õpilaste silmaringi, kinnistada õiget käitumist tänaval ja rahvarohketes kohtades, teavitada ohtudest liikluses (trammipeale minek, ülekäigurada, valgusfoor jne), õpetada ühiskondlikus transpordis käitumist (ei räägi kõva häälega, pakun vajadusel istet, ei seisa ukse juures jne), kuidas käituda kaupluses (teha sisseoste toidupoes, majatarvete kaupluses, raamatupoes jne), kust osta ravimeid, kuidas kirju saata jne. Kuidas riietuda ja käituda teatri, kontserdil, kinos, näitusel, raamatukogus.

Õppetund

 • Õppetöö toetamine - arendada kohuse- ja vastutustunnet, õpilane peab mõistma. Et õppetundideks valmistumine on tema kohus - see on tema töö ja tema vajadus;
 • Harjutada õpilast võimalikult iseseisvalt õppima;
 • Tunnis õpitu kordamine ja kinnistamine:

Õhtusöök

 • Lauakombed;
 • Õigete söömisharjumuste kujundamine;
 • Abi palumine ja abi osutamine;
 • Noa ja kahvli kasutamine;
 • Laua koristamine;
 • Köögist lisatoidu palumine;

Vaba aeg

 • Meelepärase tegevusega tegelemine (suhtleb eakaaslastega, mängudes oskus arvestada mängureeglitega, TV või videofilmi vaatamine ja pärast nähtu arutamine, meeldiva muusika kuulamine jne);
 • Ühistest üritustest osa võtmine (oskus tantsida muusika saatel, esineda ja kuulata teisi, võistlusmängud, õpetada kõigi lastega heasoovlikult ja sõbralikult suhtlema, kujundama arusaamu headusest ja kurjusest, julgusest ja argusest, aususest jne);

Õhtune tualett

 • Pesemisvahendite õige kasutamine (pasta panemine hambaharjale, seebi ja nuustiku kasutamine, õige rätikuga kuivatamine jne);
 • Pesemisprotsessi kinnistamine;
 • Teadvustab, kui on vaja rohkem pesta kui igapäevane rutiin nõuab (juuksed mustad, pepu kakane jne);
 • Oma pesemisvahendite eest hoolitsemine (kõik asjad kaasa ja toas õigesse kohta);
 • Mustad riided mustapesu kotti (millised on mustad riided);
 • Järgmiseks päevaks kooliriiete valmis panemine, päeval seljas olnud riiete kappi või sahtlisse panemine;
 • Voodi tegemine (oskus päevatekki korralikult kokku panna).

Öörahu

 • Saab aru, et tuleb olla vaikselt;
 • Vajadusel WC-sse minna, teeb seda nii vaikselt, et teisi toakaaslasi üles ei aja;
 • Oskab vajadusel kutsuda abi (paha olla, pea- või hammas valutab jne) endale või toakaaslasele.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004