Tallinna Tondi Põhikool

Õpilaskodu on mõeldud abikooli ja toimetulekukooli õpilastele, kellel ei ole võimalik iga päev kodus käia. Õpilaskodu asub koolihoonega samas majas ja kohti on 42-le õpilasele. Lapsed on jaotatud kolme kasvatusrühma.

Õpilaskodu kasvatustöö eesmärk on toetada õppetööd ning vajalike igapäevaste toimetulekuoskuste omandamist läbi praktiliste tegevuste.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004