Tallinna Tondi Põhikool

2018/2019 õppeaasta prioriteedid:

 

LÄBIV TEEMA - kultuuripärandi aasta - 150 aastat I laulupeost
 
Märksõnad: loovus ja loomingulisus
 
EESMÄRGID
 

• Õppe- ja kasvatustöö on planeeritud loovalt ja loominguliselt

• Õppe- ja kasvatustöös on suurenenud tegevuste arv väljaspool koolimaja

• Karjääriõppesse on kaasatud koostööpartnerid

• Uue koolihoone ehitusega on alustatud, huvigrupid omavad ülevaadet ehitustööde käigust

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004