Tallinna Tondi Põhikool

2016/2017 õppeaasta prioriteedid:

LÄBIV TEEMA - Laste- ja noortekultuur
 
EESMÄRGID
•       Valdavalt kasutatakse kujundavat hindamist, väljundipõhine õpe on juurutamisprotsessis
•       Üksuste vaheline personali koostöö toimib
•       Koolihoone renoveerimisprojekt on valmis

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004