Tallinna Tondi Põhikool

2017/2018 õppeaasta prioriteedid:

 

LÄBIV TEEMA - EV 100 / 95 aastat meie kooli
 
Märksõnad: koostöö ja järjepidevus
 
EESMÄRGID
•       Üksuste vaheline personali koostöö toimib
•       Uue koolikontseptsiooni pilootprojekt AK 1.-2. klassi üldõpetuse ja lisa-aasta kaudu (AK ja TT)
•       Karjääriõpe
•       Uue koolihoone projekteerimine on lõpetatud ja ehitusega alustatud

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004