Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Tondi Põhikooli loovtööde juhend

2019/2020 õppeaasta:

7A klassi loovtöö kaitsmine toimub 28.04.2020


2018/2019 õppeaasta:

7A ja 7V klassi loovtöö kaitsimine toimub 11.04.2019.


2017/2018 õppeaasta:

7A klassi loovtöö esitamine toimub 12. aprill 2018


2016/2017 õppeaasta:

7A ja 7V klassi ühiseks loovtööks tuleb näidend "Vigased pruudid". Tähtaeg 4. mai 2017


2015/2016 õppeaasta:


2014/2015 õppeaastal valmis 7A klassil loovtöö "Elu kooliõuel".

Loovtöö tutvustus

Loovtööd juhendasid Anne Eeljõe


2013/2014 õppeaastal valmis 7A klassil uurimustöö "Tallinna Tondi Põhikooli lõpetajate istutatud puud kooli aias".

Uurimustööd juhendasid Eve Adelbert, Rein Alev, Kaie Henk ja Margit Aedma.

Töös vaadeldav ajavahemik puudutas aastaid 2004-2013 ja tulemused on ära toodud alloleval kaardil:

 

 

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004