Tallinna Tondi Põhikool

Lisa nr. 2
Direktori 14.12.2018
Kk nr. 1-2/43 juurde

 

TALLINNA TONDI PÕHIKOOLI ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

Tallinna Tondi Põhikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitse tingimustest:

Töötleme õpilaste, lapsevanemate (eestkostjate/hooldajate) isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

- avaliku ülesande täitmisel (aluseks järgmised dokumendid):

 • Põhikooli ja gümnaasiumiseadus;
 • Tallinna Tondi Põhikooli põhimäärus;
 • Tallinna Tondi Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord;
 • Tallinna Tondi Põhikool e-õpilaspileti kord

- nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemisega nõustumise kinnitamiseks esitab lapsevanem kooli direktorile omakäelise või digitaalselt allkirjastatud nõusoleku avalduse: vt. Nõusoleku vorm

 • Töödeldavad andmed õpilaste kohta:
 • koopia sünnitõendist;
 • tegelik elukoht;
 • lapsevanemate kontaktandmed ja nimed;
 • lapsevanemate e-mailid, isiklikud telefonid;
 • üks foto õpilaspileti jaoks;
 • kooli astumise ja lahkumise kuupäev;
 • nõustamiskomisjoni otsus;
 • (vastuvõtul 1. klassi) koolivalmiduskaart;
 • (alates 2. klassi õppima asudes) õpilasraamatu väljavõte eelmisest koolist;
 • (alates 2. klassi õppima asudes) individuaalse jälgimise kaart;
 • vajadusel rehabilitatsiooniplaani koopia;
 • vajadusel õpilase terviseandmed (vanema nõusolekul või isikuandmete kaitse seaduse §14 lg1 punkt 3 alusel);
 • koolis pildistamine (va avalikus kohas pildistamine nt lõpuaktus, kooli avalikud üritused);

Igaühel on õigus enda ja oma lapse/eestkostetava kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kool ei jaga õpilaste ja lapsevanemate isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja:

 • õpilasele õppetöö tugiteenuste osutamiseks: toitlustus; e-õpilaspilet; e-päevik; õpilaskodu tasustamise taotlus; huviringis osalemine, rehabilitatsiooni plaani koostamine (ja selle raames tehtavad uuringud)
 • õpilasele õppetöö korraldamiseks: nt õppekäigud, klassiekskursioonid
 • õpilase võistlustel, konkurssidel ja muudel taolistel üritustel osalemiseks
 • õpilase osalemiseks projekti raames toimuval üritusel, kui projekti aruandes on kohustus esitada projekti toetajale toimunud üritusel osalenute nimekirjad

Koolielu kajastamise eesmärgil õpilastest tehtavad fotod (v.a klassipildid) tehakse nii, et õpilased on fotodel seljaga või muul moel fotodelt mitte äratuntavad. Kui kool soovib kasutada fotosid, kus õpilased on äratuntavad, küsitakse lapsevanematelt selleks alati eraldi nõusolek.

Kooli veebilehel ei avalikustata õpilaste ega vilistlaste nimekirju.
Tallinna Tondi Põhikoolis tegeleb andmekaitse küsimustega juhiabi Evelin Aavik, kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 6557 223.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004