Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Tondi Põhikooli arengukava 2017-2021
Tallinna Tondi Põhikooli arengukava 2014-2016

Tallinna Tondi Põhikooli arengukava 2010-2013
Tallinna I Internaatkooli arengukava 2005-2010

 

Arengukava muudatused:

31.08.2006 toimunud õppenõukogul kiideti heaks järgmised muudatused kooli arengukavas:
• Koolile täiendavate ruumide leidmine (juurdeehitis) õppe- ja teraapiategevuseks
• Lifti ehitamine Tondi 40 õppehoonesse

31.08.2011 toimunud õppenõukogul kiideti heaks järgmised muudatused kooli arengukavas:
• Õpikeskkonna parendamine: Tuisu 20 uue õppehoone avamine hooldus- ja toimetulekukooli õpilastele, alustatud august 2011

30.08.2012 toimunud õppenõukogul nr. 1 kiideti heaks järgmised muudatused kooli arengukavas:
• Ressursside juhtimine - info- ja eelarvelised ressursid punkt „Infrastruktuuri uuendamine vastavalt kooli vajadusele“ – ehitada koolile staadion.

 

Arengukava realiseerimine:

2006/2007 õppeaasta kokkuvõte kooli tööst

2009/2010 õppeaasta kokkuvõte kooli tööst

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004