Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Tondi Põhikooli ajaloo kohta on ajalooõpetaja Marta Roosmäe (aidanud on ka õpetaja Sirly Eelmets) koostanud hetkel neli raamatut.

Neist esimese, mis hõlmab aastaid 1922-2002, avaldame ka kooli kodulehel. Edasi on järgnenud aastaraamatud, mis võtavad koolis toimuva kokku iga paari aasta järel. Nendega tutvumiseks pöörduda otse Tallinna Tondi Põhikooli vastava sooviga.

Tutvumiseks:
Esimene ajalooraamat

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004