Tallinna Tondi Põhikool

Ajalugu 1923 - 1962
• 17. jaan 1923 avati Tallinnas üks klass vaimupuuetega lastele, millest kujunes Tallinna Linna Abikool
• Idee tuli kooli arstilt dr. Juhan Luigalt

Ajalugu 1963 - 1991
• 1963 valmis praegune koolihoone koos internaadiga 170-180 õpilasele
• Kooli nimi muutus Tallinna I Eriinternaatkooliks
• Õpilaste arv koolis ulatus kuni 300-ni
• Õpilasteks olid õpiraskustega ja vaimse alaarenguga õpilased
• Õppetöö toimus abikooli programmi alusel
• Kooli lõpetades olid õpilased omandanud ka elukutse

Kool Eesti vabariigi aastail
• Paljud vaimupuudega õpilased hakkasid õppima tavakoolis
• Õpetama hakati ka sügava ja raske vaimupuudega lapsi, keda varem loeti õpetamatuteks
• 1996 a. muutus kooli nimi Tallinna I Internaatkooliks
• 5. mai 1999 liideti kooliga toimetulekuklassid Kristlikust Koolkodust ja hooldusklassid Päevakeskusest Käo
• Kool on ainuke eestikeelne vaimupuudega laste õpetamise ja arendamise riiklik keskus Tallinnas

Kool tänapäeval
• 2000 valiti ja asus ametisse uus direktor - Evi Kraan
• Jätkus põhjalik koolitöö juhtimise analüüs ja reorganiseerimine
• Moodustati arendusrühm, et uuendada ja parandada kooli arengukava ja plaane
• Kool saab endale moto - Tee ja sa suudad!
• 18. jaan. 2007 toimus juubelikonverents - ”Kvaliteetne eriharidus”
• 18. jaan. 2007 avati Tallinna I Internaatkooli muuseum
• Alates 01.09.2011 on kooli nimi Tallinna Tondi Põhikool
• Sügisest 2015 alustas tööd direktorina Sirli Väinsar

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004