Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Tondi Põhikoolis on 2016/2017 õppeaastal õpilasi 213, neist abikoolis 132 õpilast, toimetulekukoolis 66 õpilast ja hoolduskoolis 15 õpilast.

Lapsed õpivad vastavalt võimetele lihtsustatud õppekava järgi kas lihtsustatud õppel, toimetulekuõppel või hooldusõppel.

Õppetöö läbiviimine toimub Tallinna Tondi Põhikooli majades aadressidel Tondi 40 ja Tuisu 20

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004