Tallinna Tondi Põhikool

erasmus logo

Tallinna Tondi Põhikooli õpetajad osalesid 2014/2015 õppeaastal Erasmus+ õpirände programmi kaudu neljal erineval lähetusel.

Kaks neist olid rahvusvahelised koolitused - grupidünaamika ja sotsiaalsete oskuste kujundamine ja õpimotivatsiooni tõstmine. Koolitused toimusid vastavalt Itaalias ja Portugalis. Kaks õpetajat viibisid töövarjuna nädala aega erinevates koolides Inglismaal ja Iirimaal, saades juurde uusi ideid ja praktilisi oskusi õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Koolitustel saadud teadmisi jagatakse kolleegidega sisekoolitustel.

Projektijuht Sirli Väinsar

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004