Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S

1. detsembril käisid 4.A, 5.A ja 6.A klasside robootikaringi lapsed robootikafestivali Robotex võistlusel „Minu esimene start-up“. Võistlusel osalemiseks pidid lapsed välja mõtlema uuendusliku idee (toote), selle (prototüübi) enne valmis ehitama ja võistlusel mentoritele tutvustama. Tutvustada tuli ka oma meeskonda, osalesime kolme meeskonnaga. Meeskondade ideed oli robot-päästekoer, ratastega kahe vintsiga helikopter ja kiirabi laevastik.

 

robotex2019

Osalejate autasutamine.

 

Hinnalisi kohti sel võistlusel ei jagata, kõik meeskonnad said võrselt tunnustatud.

Võistlusel osalemine on lastele väga motiveeriv ja ma usun, et põnevust ja uusi ideid jagus kõigile.

Suur tänu juhiabi Evelin Aavikule, kes robootikaringi juhendab, huvijuht Maire Paluveerile ja 5.A Marko emale ja 6.A Kermo emale, kes lapsi võistlusel saatsid.

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004