Tallinna Tondi Põhikool

11. aprilllil 2019 saab külastada lihtsustatud ja toimetulekuõppe klasse aadressil Vilde 69 ning toimetulekuõppe ja hooldusõppe klasse aadressil Tuisu 20.

 KAVA:

 9.30 - direktor tutvustab kooli ja tulevikuplaane

 

Järgneb töö sektsioonides

Lihtsustatud õppekava

Vilde tee 69 hoones

Toimetulekuõppekava

Vilde tee 69 hoones

Hooldusõppekava

Tuisu 20 hoones

Lisaõppe võimalused

10.25 – õppetöö vaatlus

11.15 -12.15 – õppejuht vastab õppe- ja kasvatustööd puudutavatele küsimustele

10.25 – õppetöö vaatlus

11.15 -12.15 – õppejuht vastab õppe- ja kasvatustööd puudutavatele küsimustele

10.15 - õppetöö vaatlus

õppejuht vastab õppe- ja kasvatustööd puudutavatele küsimustele

10.30 – uuenenud õppekava, eesmärkide ja tegevuste tutvustamine, lisaõppe õpetaja Silvia Paluveer

11.30 – Õpingute rahastamine kutseõppes, sotsiaalpedagoog Egne Aavik

12.00 –Töötukassa teenused vähenenud töövõimega inimestele, Robert Rähn Töötukassast

Registreeru lahtiste uste päevadele siit!

13.00 – Euroopa Solidaarsuskorpuse töö- ja praktikaprojektid HEV noortele, Kai Raku ettekandes
Oodatud on nii vanemad, õpetajad kui ka lihtsalt huvilised

 

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004